Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect
01.
Osaaminen

Palvelut

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia koostuu keinoista, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan käytännössä.

Emme ajattele markkinointiviestintää pelkkänä mainontana, vaan kokonaisvaltaisina toimenpiteinä, joiden avulla kasvatetaan kysyntää ja luodaan kokonaan uusia markkinoita.

Markkinointistrategia koostuu taktisista toimenpiteistä, joilla liiketoiminnan tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Toimiva strategia tehdään aina yhdessä. Asiakkaalla on aina paras tieto omasta liiketoiminnasta ja Palatiolta löytyy luovuutta, osaamista ja kykyä tunnistaa markkinoinnin mahdollisuudet.

Visuaalinen viestintä

Visuaalinen viestintä yksinkertaistaa monimutkaista sisältöä ja herättää mielenkiinnon. Samalla se rakentaa brändiä ja auttaa erottautumaan.

Oikeanlaisella ilmeellä viestitään sanojen ulkopuolelta ja herätetään katsojassa tunteita.

Kun käännyt puoleemme, olet tehnyt päätöksen erottua massasta ja vastaanottaa myyvää ilmettä.

Mediasuunnittelu

Tavoitteellinen mediasuunnittelu koostuu kohderyhmän, keinojen ja kanavien valinnasta sekä jokaisen kampanjan ainutlaatuisesta ideasta.

Olipa tavoitteenasi lanseerata uusi tuote, saattaa yrityksesi koko kansan tietoon tai houkutella olemassa olevia asiakkaita ostamaan yhä enemmän, olemme valmiit auttamaan tavoitteiden toteuttamisessa.

Median muodostaa viestintäkanavat sekä viestin välittäjät. Ammattitaitoamme on löytää oikeat kanavat ja luoda viestin viejille oikeat työkalut edistämään myyntityötä.

Viestintä

Jos olemme hiljaa, emme ainakaan sano mitään väärää. Vaikeneminen ei ole kuitenkaan yrityselämässä menestyksen tie. Kaikkien ei tarvitse olla somevaikuttajia, vaan viestintäkeinoja on paljon.

Viestintä kannattaa laittaa palvelemaan tavoitteitasi hallitusti. Silloin sitoutat kohderyhmäsi ja saat välitettyä tarkoituksenmukaisen sanoman.

Mietimme viestintäkeinot, jotka ovat yritykselle luontevia ja saavuttavat parhaiten asiakaskunnan.